csütörtök, április 02, 2020

Keresés

Kárpát-medencei Fiatal Magyar Közgazdászok I. Találkozója Gyulán

Gyula városa, a Harruckern János Közoktatási Intézménye adott otthont 2011. szeptember 1. és 3. között a Kárpát-medencei Fiatal Magyar Közgazdászok I. Találkozójának, melyet az erdélyi, felvidéki és vajdasági testvérszervezeteivel közösen, a Nemzeti Civil Alap pályázati támogatásával a Magyar Közgazdasági Társaság szervezett meg. A rendezvényre több mint 100 fiatal közgazdász, közgazdászhallgató érkezett Magyarországról és a határon túli magyar közgazdász szervezetektől.

A háromnapos találkozó kiemelt célja a Kárpát-medence magyar ajkú fiatal közgazdászai szakmai integrációjának elősegítésére, vállalkozási ismereteik és készségeik fejlesztésére, a környező országok és Magyarország gazdasági felsőoktatási intézményeinek jelenlegi és már végzett hallgatói számára a szakmai fejlődés és a kapcsolatok építése.
A konferencia csütörtökön 14 órakor egy plenáris üléssel vette kezdetét. A konferencia résztvevőit Meyer Szilvia, az MKT IB elnöke, Farkas Zoltán, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke,Galambos Tamás, az MKT főtitkárhelyettes és Kása István, az MKT Békés megyei szervezetének elnöke üdvözölte.A plenáris ülésen neves gazdaságpolitikusok, gazdaságkutatók, a Kárpát-medencei Gazdasági Térség gazdaságfejlesztéséért felelős kormányzati szereplők tartottak gondolatébresztő és vitaindító előadásokat a hallgatóságnak.
A plenáris ülésen neves gazdaságpolitikusok, gazdaságkutatók, a Kárpát-medencei Gazdasági Térség gazdaságfejlesztéséért felelős kormányzati – illetve a terveink szerint regionális gazdaságfejlesztésért felelős európai uniós – szereplők tartanak gondolatébresztő és vitaindító előadásokat a hallgatóságnak. Az első előadást Kádár Béla akadémikus, az MTA örökös tiszteletbeli elnöke, az Antall-kormány és a Boross-kormány nemzetközi kapcsolatokért felelős minisztere tartotta a Világgazdasági válság – közép-európai előretekintés címmel. Rövid kávészünet után Domokos László az Állami Számvevőszék elnöke tartotta meg előadását az Állami Számvevőszék helyéről és szerepéről a magyar közpénzügyi rendszerben. A plenáris ülés Kovács Árpád egyetemi tanár, az MKT elnökének Társadalmi-gazdasági perspektívák 2011 nyarán című előadásával zárult. A nyitó plenáris ülést követően városnézéssel és egy fogadással zárult az első nap. A városnéző séta alatt idegenvezetőnkkel megtekinthettük a Gyulai várat és várfürdőt is. Az esti rendezvényen kötetlen formában is lehetőség nyílt a személyes kapcsolatépítésre.
A konferencia második napjának délelőttje a szekcióüléseké volt. Három szakmai szekcióban (makrogazdaság-pénzügyek, vállalat-marketing, uniós támogatások) vitattuk meg a témákat, az egyes témakörök elméleti szakemberei mellett minél több gyakorlati szakember, sikeres vállalkozó prezentációját meghallgatva. Az előzetes megegyezés alapján mindhárom szekció ülést a határon túli társszervezet egy-egy vezetője vezette.
A makrogazdaság, pénzügyek szekcióban Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke tartott előadást Szlovákia gazdasági helyzetéről. Előadásában értékelte a gazdaság alakulását 2002-től, a széleskörű szerkezetváltás óta eltelt időszakban egészen napjainkig. A szekcióban Somogyi Sándor egyetemi tanár, Szabadkáról az Észak-Vajdasági gazdaságfejlődési forgatókönyvekről és foglalkoztatási prognózisokról tartott előadást.
A vállalat-marketing szekcióban sikeres hazai és erdélyi vállalkozók adtak elő. A harmadik uniós támogatások szekcióját Roskó Péter a Szlovákiai Magyar Közgazdász társaság tagja vezette.

Pogány Erzsébet, a Szövetég a Közös Célokért igazgatója tájékoztatást adott az Info-net hálózatról és a „Határon átnyúló hálózatépítés a közös érdekek felismerése céljából" elnevezésű EU támogatásból megvalósult projekt eredményeiről.

A folytatásban előՙadást Radetzky Jenő, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Kárpátia Magyar– Román Kereskedelmi és Iparkamara elnöke tartotta. A folytatásban Kása István a Marzek Kner Packaging Kft., ügyvezető igazgatója tartotta Egy sikeres uniós fejlesztés a versenyképességért Békéscsabán címmel. A szünet után Ilyés Szabolcs a kolozsvári Regioconsult PNO Partner Kft. ügyvezető igazgató az EU-források felhasználásának hatékonysága Romániában című előadását néhány személyes tapasztalat elmesélése tett izgalmassá. A szekció ülést Tordai György a Corvinus Támogatásközvetítő Zrt.vezérigazgatójának előadása zárta.
Ebéd után a plenáris üléssel folytatódott a konferencia programja. Bemutatásra került a Mikulán Róbert igazgató által a rendezvénynek otthont adó Harruckern János Közoktatási Intézmény és az iskola területén uniós forrásokból megvalósított fejlesztések.
Az utolsó nap Becsey Zsolt volt külgazdasági államtitkár Magyarország a világban című előadásával folytatódott a plenáris ülés. Az ülés legvégére maradt a konferencia legnagyobb sikerét arató : Hogyan készüljünk karrierünk következő állomásaira? című előadás Szécsi Kálmán az RMKT elnökének előadásában .

A rendezvény egyik legfontosabb részeként Halm Tamás a Magyar Közgazdasági Társaság főtitkárának zárszava előtt a fórumot tartottunk a Kárpát-medencei fiatal magyar közgazdászok együttműködésének folytatásáról. A fórumon az alábbi dolgokban sikerült megegyezésre jutnunk.
1) Kárpát-medencei Fiatal Közgazdász Találkozó évenkénti megszervezése.
Minden második, páratlan évben lehetne a rendezvény Magyarországon, a páros években pedig valamelyik társszervezetnél. A jövő évre az Romániai Magyar Közgazdasági Társaság ifjúsági tagozata a RIF vállalta a szervezést. A rendezvényre koncepciójának lekészítése az elkövetkező hónapok feladata lesz.

2) Személyes kapcsolatok kialakítása, egymás rendezvényeinek látogatása.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően meghívást kap minden társszervezet az adott szervezet országos rendezvényeire, mint pl. FIKOT, Vándorgyűlés. Szervezetenként előre egyezetett létszámban ingyenes részvételt biztosítunk egymásnak a nagyobb konferenciákon. Ehhez kapcsolódik a 3-as pont is, a rendezvények időpontjainak egyeztetése.

3) Eseménynaptár vezetése.
Annak érdekében, hogy ne legyenek ütközések és tényleg tudjuk látogatni egymás rendezvényeit, vezessünk egy eseménynaptárt, amibe mindenki előre beírja a tervezett konferenciák időpontját. Ezt az IB honlapján lesz.. Honlapunkat most alakítjuk át és szeretnénk ezt az eseménynaptárt itt kialakítani és mindenki számára, ilyen formában elérhetővé tenni.

4) Regionális rendezvények.
A határmenti vagy egymáshoz közeli szervezetek közös rendezvényeket is tarthatnának. Pl. Győr- Komárom, Szeged-Szabadka.A hamarosan sorra kerülő IB vezetői találkozón, ez a lehetőséget javaslásra kerül a szervezeteknek.

5) Közös munkák publikálása, bizonyos gazdasági problémákról közös vélemények kiadása.

6) Lektorált honlap működtetése.

7) Üzleti kapcsolatok, határon átnyúló üzletek segítése.

8) Klaszter létrehozása.

9) Yahoo Groups levelezőrendszer létrehozása

RP, gazdasag.sk

2011. szeptember 3.
 

Minden jog fenntartva, Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság, 2010
A honlap a Corvinus Támogatásközvetítő és Tőkebefektetési Zrt. támogatásával készült. Created: namedia