szombat, augusztus 24, 2019

Keresés

Az SZMKT kronológiája

A Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság 2009-es meghirdetésétől egészen a 2010. március 4-én lezajlott első közgyűlésig mutatjuk be a szakmai szervezet működésének egyes állomásait. Még csak az elején járunk a munkának, de reméljük közös erővel sikerül elérnünk kitűzött céljainkat.

2009.novemberében nyolc közgazdász (Andrássy Zsuzsanna, Antalík Imre, Langschadl István, Mihók Gábor, Molnár Rozália, Nagy Ilona, Pogány Erzsébet, Rajkovics Péter) elhatározta, hogy a felvidéki szakembereket tömörítő társaságot hoz létre, amely a nagy szakmai tekintélynek örvendő Magyar Közgazdasági Társaság partnerszervezete lehet, és a Romániai Magyar Közgazdász Társaság mintájára épül, más partnerszervezetekkel együttműködik. A felhívást a sajtóban széles körben közzétették. 

2009. november 14-én Komáromban, a Harsányi János Szakkollégium által rendezett V. Szlovákiai Magyar Fiatal Közgazdász-találkozón Pogány Erzsébet jelentette be a nagyközönség előtt a közgazdászok szándékát egy közgazdász társaság megalakítására. 

2009. december – Indítjuk a www.gazdasag.sk honlapot azzal a szándékkal, hogy az SZMKT internetes fóruma legyen. A honlap működésére a Szövetség a Közös Célokért társulás a budapesti Corvinus Támogatásközvetítő Zrt-től kapott támogatást.

2010. május 18. - Az alakuló üléssel összekötött konferencia meghirdetérsekerült.

2010. május 27. - Alakuló ülés - 2010. május 27., Somorja, 23 közgazdász jelentkezett a társaságba. A Társaság létrejöttét üdvözlik a Magyar Közgazdasági Társaság, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság, a Vajdaság Magyar Közgazdász Társaság és a Harsányi János Szakkollégium vezetői. A tagok Bekő Szilviát, Pogány Erzsébetet és Rajkovics Pétert bízták meg a bejegyeztetéssel. Elfogadták a Társaság alapszabályát.

2010. június 30. - A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma bejegyezte a társaságot.

2010. július 25. -  A belügyminisztérium által postázott értesítést követően a bejegyzésről közleményben tájékoztattuk a médiát.

2010. július 27. - A Statisztikai Hivatal nagyszombati irodája kiadta az SZMKT identifikációs számát (ICO: 42162548).

2010. augusztus 18. – Körlevél a tagoknak: Véleményeket vártunk – a Görögországnak nyújtandó kölcsönről, az új szlovák kormány adó- és járulékterhekkel kapcsolatos terveiről (Farkas Iván, Hlubik Attila, Matus Andor küldött írásokat, ezek a www.gazdasag.sk honlapon megjelentek).

2010. augusztus 26. -  szeptember 7. - Beke Sándornak köszönhetően a szlovák számlarend és egy leltározási segédanyag magyar nyelvű változata felkerült honlapunkra

2010. szeptember 17. - Az SZMKT bemutatkozott Nyékvárkony község vállalkozói fórumán (Rajkovics Péter). 

2010. szeptember 30. – október 2. -  Az SZMKT 5 tagja részt vett a Magyar Közgazdasági Társaság által szervezett 48. Közgazdász Vándorgyűlésen, Szegeden. A résztvevők: Bekő Szilvia, Farkas Iván, Molnár Rozália, Pogány Erzsébet, Rajkovics Péter. Megállapodás a partnerekkel Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok Találkozó közös megszervezéséről.

2010. október 8. - Pályázat benyújtása a Szülőföld Alaphoz a Társaság működési költségeinek és a konferenciával összekötött közgyűlés támogatására (igényel összeg 2 millió forint, eredmény 600 000 Ft támogatás megítélése)

2010. október 16.  - AZ SZMKT képviselője, Rajkovics Péter részt vett a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának országos konferenciáján.

2010. október 21. - Számlanyitás az OTP Banka Slovensko a.s., Dunaszerdahelyi fiókjában.
Számlaszám: 12241856/5200
IBAN: SK64 5200 0000 0000 1224 1856

2010. október 25. – Pályázat benyújtása a Nemzet Kulturális Alap, Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiumához, a www.gazdasag.sk támogatására, a pályázatunk sajnos nem volt sikeres.

2010. november 18. - Felhívás meghirdetése e-mailben és a www.gazdasag.sk-n, hogy a közgazdászok fejtsék ki véleményüket az Új Széchenyi Tervről.

2010. november 24. - A Szülőföld Alap pályázati eredményeinek kihirdetése, az SZMKT -  600 000 forint támogatásban részesült.

2010. december 10.– Az SZMKT képviselői részt vettek a VI. Szlovákiai Magyar Fiatal Közgazdász-találkozón Komáromban (Pogány Erzsébet, Rajkovics Péter, Roskó Péter) és többen, akik tagjai a Harsányi János Szakkollégiumnak és az SZMKT-nak is.

2011. január 20. - Pályázat benyújtása a „Magyar nyelvű közösségi portálok létrehozása és működtetése”című kiírásra, a megpályázott összeg 500 000 forint, az elnyert támogatás összege 200 000 Ft. (735 euró), amelyet a Szülőföld Alaptól, a Szövetség a Közös Célokért társulás közvetítésével nyert el az SZMKT, a szerződés megkötése folyamatban van.

2011. január 31. - Támogatási igénylés benyújtása Dunaszerdahely Város Önkormányzatához (az igényelt összeg 800 euró - a Társaság dunaszerdahelyi programjainak megvalósítására).

2011. február 15. - A  Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság konferenciával összekötött közgyűlésének meghirdetése március 4-ére, szervezési munkálatok.

2011. február 18. - Megérkezik az SZMKT folyószámlájára a 600 ezer forintnyi támogatás a Szülőföld Alap jogutódjától a Bethlen Gábor Alaptól. 

2011. február 23. - Együttműködési szándéknyilatkozat aláírása a Magyar Közgazdasági Társasággal a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma által kiírt pályázatra, a Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok Találkozója c. program megvalósítására. 

2011. március 4. - Az SZMKT első közgyűlése Dunaszerdahelyen, 35 tag részvételével. A közgyűlés megválasztotta a Tanács 5 (Mihók Gábor, Pásztor István, Pogány Erzsébet, Rajkovics Péter és Roskó Péter) és a Felügyelő bizottság 3 (Beke Sándor, Hlubik Attila, Molnár Rozália) tagját. A Tanács a Társaság elnökének Pásztor Istvánt, ügyvezető elnökének Pogány Erzsébetet, titkárának pedig Rajkovics Pétert választotta. Az SZMKT-nak 70 tagja van.

Folyamatosan ellátott feladatok – A szervezeti élet erősítése, a www.gazdasag.sk honlap tartalmi és szerkezeti frissítése, kapcsolattartás a tagsággal és partnereinkkel.

Adatok:

Név: Združenie maďarských ekonómov na Slovensku – Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság
Székhely: Szent István tér 6., Dunaszerdahely, 929 01 -  Dunajská Streda 929 01, Námestie Svätého Štefana 6.
Bejegyzés dátuma: 2010.június 30.
Bejegyzési szám: VVS/1-900/90-35910
Identifikációs szám (IČO): 42162548

Számlaszám: 12241856/5200
IBAN: SK64 5200 0000 0000 1224 1856

gazdasag.sk

Minden jog fenntartva, Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság, 2010
A honlap a Corvinus Támogatásközvetítő és Tőkebefektetési Zrt. támogatásával készült. Created: namedia