csütörtök, december 13, 2018

Keresés

Január elsejével módosult a jövedelemadó törvény

2559

Január elsejével érvénybe lépett a jövedelemadót szabályozó törvény módosítása, amely egyebek mellett a gyógyászati célú üdültetés és az adóilletékesség feltételein is változtat.

Az új jogi norma több területen is változásokat vezet be. A változtatás egyik fő célkitűzése a kutatás és a tudomány támogatása volt, ezért megemelték az ezen a területen leírható költségek nagyságát, a jelenlegi 25 százalékról 100 százalékra. Ezen kívül bevezetésre kerül az úgynevezett patent–boksz, mellyel a magasabb hozzáadott értékű termelést és a magasan képzett munkaerő foglakoztatását szeretnék fellendíteni.

A módosítás változtat a természetes személyeket érintő adóilletékesség feltételein, pontosították ugyanis az állandó lakhelyre vonatkozó kritériumokat. Ezek szerint a természetes személy állandó lakhelyét Szlovákiában akkor ismerik el, amennyiben teljesül az a két feltétel, amit a nemzetközi joggyakorlattal összhangban a kettősadózás elkerülésének érdekében vezettek be. A norma szerint az a szállás ahol az adott személy tartózkodik, nemcsak alkalmi szálláshelyként kell, hogy szolgáljon, hanem nyilvánvaló kell, hogy legyen a lakhelyen való állandó tartózkodásra utaló szándék. Az ez irányú szándékot az összes ezzel kapcsolatos tényező figyelembevételével állapítják meg, beleértve a személyes és családi kötelékeket, valamint a gazdasági kötődést Szlovákia területéhez.

A jogszabály módosít azon épületek le értékcsökkenési levonásán, melyekben gyógyfürdő jellegű szolgáltatásokat végeznek, ugyanis rövidítették a levonás idejét, valamint adóalapból leírható tételt vezetek be azon foglalkoztatottak részére, akik igénybe veszik gyógyfürdő szolgáltatásait. Az a munkaviszonyban lévő személy, aki az év során ilyen szolgáltatást vesz igénybe, az adóalapjából 50 eurót írhat majd le.

A jogszabály értelmében 20 ezer euróig mentesülnek az adókötelezettség alól azok a nonprofit szerveztek, polgári társulások, a nem befektetési célú alapok reklámbevételei, melyek közhasznú feladatot látnak el.

A változások az orvosokat is érintik, az adófizetés alól mentesülnek a nyújtott a nem pénzbeli juttatások, így például az étkezés, az oktatást és továbbképzést biztosító rendezvényeken.

Mentesülnek az áfa fizetése alól a humancélú ajándékok

Az utazási irodákat és a humanitárius segélyt ajándékozókat is pozitívan érintik az újonnan bevezetett változások.

Az utazási irodák esetében megváltozik a pótdíjak adóztatása. A mostanáig érvényben lévő szabályozás értelmében a pótdíjak adóztatásának külön kezelése abban az esetben volt megengedett, ha idegenforgalmi szolgáltatást igénybevevő a végső felhasználó volt. Az újonnan bevezetett szabály szerint a különkezelése kötelessége vonatkozni fog az összes utazási irodák és ügynökségek által kínált szolgáltatáscsomagra.

Változik a humanitárius és önkéntes tevékenységek során, a belügyminisztériumon keresztül harmadik országokba eljutatott ajándékok elbírálása. Ezek az árucikkek mentesülnek az adófizetés alól. Például 2015-ben a magáncégek 93.782 euró összeggel támogatták a humanitárius célú segítségnyújtást.

Más területen is változások léptek érvénybe, például azon adóalanyok részére, melyek áfa törvény alapján lettek regisztrálva bevezették, hogy kötelesek összesített kimutatást végezni, amennyiben háromoldalú kereskedelmi üzletet bonyolítanak le. A háromoldalú transzakciókra vonatkozni fog az a kitétel is, hogy az első vevő nem lehet letelepedve a másik vevő országának a területén.

További módosítás az ingatlanok felhasználási céljának megváltozását érinti. Amennyiben a megadott 20 éves időszakon megváltozik az építmény felhasználásának a célja, az adóalany köteles lesz módosítani a leírható áfát mindenegyes építményre vonatkozólag.

Eltörölték az 5000 eurós limitet is az adókötelesség átvitele esetében, melyet az adóalany bizonyos árucikkek átadása esetében köteles megfizetni. Ettől az intézkedéstől a pénzügyi tárca az adminisztratív terhek csökkenését várja.

Teraz.sk/Gazdaság.sk
Fotó: TASR

Minden jog fenntartva, Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság, 2010
A honlap a Corvinus Támogatásközvetítő és Tőkebefektetési Zrt. támogatásával készült. Created: namedia