szombat, január 19, 2019

Keresés

Tavaszi részképzés Magyarországon, határon túli magyarok részére

2549Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE) közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas, teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2017/2018-as tanév tavaszi szemeszterében. Az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.

Az EMMI és az ELTE által közösen a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán részképzésben részt vevő szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára miniszteri ösztöndíjra meghirdetett pályázatokon legfeljebb odaítélhető részképzős ösztöndíjak kerete 75 hónap.

Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény látja el. Az ösztöndíjas részére a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja a miniszteri ösztöndíjat, melynek havi összege 40 ezer forint. Az ösztöndíjasokat az ELTE Márton Áron Kollégium és Szakkollégium (a továbbiakban: MÁKSZ) kollégiumaiban (Budapest, Debrecen, Szeged, Pécs) történő elhelyezés esetén térítésmentes szállás illeti meg. A nyertes pályázóknak a fogadó tanár jóváhagyásával, aláírásával és a fogadó felsőoktatási intézmény pecsétjével ellátott. szakmai beszámolót kell leadniuk részképzésük végén.

Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú, a Státus törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2017/2018-as tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben vagy részképzős tanulmányúton vesz részt valamely magyarországi állami vagy egyházi felsőoktatási intézményben. A választható befogadó intézmények listája a pályázati kiírás első számú mellékletében található.

Két pályázati kategória kerül meghirdetésre

A teljes szemeszteres részképzésre azon személyek pályázhatnak, akik szlovákiai vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mesterképzésén, nappali munkarendű aktív (vagy az ösztöndíj céljából szüneteltetett/megszakított) hallgatói jogviszonnyal és – legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában. A súlyozott (vážený priemer) tanulmányi átlag tekintetében a mester (master, magiszteri) képzési ciklusban részt vevők esetében az alapképzésük (baccalaureus, bachelor, bakalár képzésük) utolsó két lezárt félévét kell figyelembe venni. Az Értékelő Bizottság ebben a kategóriában minimum átlagot (súlyozott átlag) határozott meg, melynek értéke 2,5. A teljes szemeszteres részképzés esetén a minimumátlagtól való eltérésre nincs lehetőség, annak elérése nélkül az ösztöndíj nem nyerhető el! Az ösztöndíj időtartama a 2017/2018-as tanév teljes tavaszi teljes szemesztere (5 hónap).

Részképzős tanulmányútra azon személyek pályázhatnak, akik szlovákiai vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mester (master, magiszteri) képzésén, nappali munkarendű aktív (vagy az ösztöndíj céljából szüneteltetett/megszakított) hallgatói jogviszonnyal és legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában. Az ösztöndíj időtartama fél hónaptól három hónapig terjed. Az ebben a kategóriában elnyert ösztöndíj 2018.március 5-e és június 25-e között használható fel.

Mindkét pályázati kategóriára vonatkozik, hogy a pályázati adatlaphoz csatolni kell a fogadó felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya vagy rektori/dékáni hivatala által aláírt és lepecsételt befogadó nyilatkozatot.

A pályázatok beadásának módja és határideje

Pályázni a http://martonaronurlap.elte.hu/oldalon lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon. Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania! Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot készít, majd ezt kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a Szövetség a Közös Célokért (a lebonyolító) komáromi irodájába kell elküldeni. Cím: 945 01 Révkomárom (Komárno), Kossuth tér 3. – Námestie Kossutha 3. P.O.BOX 48.

A pályázatok elektronikus beadási határideje 2018. január 15-e éjfél, postai úton, vagy személyesen másnap 15 óráig adható le.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire tíz euró összegű pályázati díjat kell befizetni a lebonyolító számlájára– függetlenül attól, hogy a pályázó egy vagy két pályázati kategóriára nyújtott be pályázatot.

A teljes pályázati kiírást, az elbírálási-és pontrendszert, valamint a befogadó nyilatkozatot ITT találják.

Minden jog fenntartva, Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság, 2010
A honlap a Corvinus Támogatásközvetítő és Tőkebefektetési Zrt. támogatásával készült. Created: namedia