Megalakult a Baross Gábor Tervet előkészítő szakmai bizottság

2013. november 19-én Komáromban Farkas Iván vezetésével megalakult a Baross Gábor Tervet előkészítő szakmai bizottság.

A bizottság 15 tagból áll, és a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság égisze alatt tevékenykedik.
Pogány Erzsébet, a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság ügyvezető elnöke kapott megbízást a bizottság tevékenységéhez szükséges eszközök bebiztosítására.
Az SZMKT által működtetett Gazdaság.sk honlap lesz a Baross Gábor Terv vitaanyagainak nyilvános fóruma, itt jelennek meg a szakmai elemzések, hozzászólások. A cél, hogy március végéig nyomtatásban is megjelenjen az előkészítő bizottság által kidolgozott, nyilvános vitára bocsájtott terv.

A bizottság tagjai:
Antalík Imre, a SJE Gazdaságtudományi Karának oktatója
Andrássy Zsuzsanna, a Rába-Duna-Vág ETT irodavezetője
Farkas Iván, az MKP régiófejlesztési alelnöke
Horváth Csaba, a KRÜH dunaszerdahelyi irodájának vezetője
Lelkes Gábor, a Fórum Intézet szakértője
Mihók Gábor, a KRÜH kassai irodájának vezetője
Nagy Péter, az Ister-Gránum ETE igazgatója
Papp Sándor, a Pro Kalondiensis PT elnöke
Pogány Erzsébet, a SZAKC igazgatója, SZMKT ügyvezető elnöke
Rajkovics Péter, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala szakértője
Szlovák Gyula, régiófejlesztési és európai uniós szakértő
Varga Péter, a Gazda PT elnöke
Vitárius Lajos, az SZMKT szakértője

bizotts__g.jpgA bizottság kiegészül a SJE további oktatójával és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem oktatójával.

Farkas Iván a tagoknak elküldi az alábbi anyagokat:
Wekerle Terv, az erdélyi Mikó Imre Terv, Farkas Iván által kidolgozott vitaanyag, Vitárius Lajos által kidolgozott vitaanyag.
A Baross Gábor Terv szerkezetére vonatkozó javaslatokról és arról, hogy az egyes fejezetek kidolgozására ki vállalkozik, Farkas Iván egyeztet a tagokkal.
A terv végső megszövegezésére, szerkesztésére, nyomdai előkészítésére szükség szerint további szakértőket von be a bizottság.

Két ünnepélyes, nagyobb lélegzetvételű szakmai konferenciát szervez az SZMKT:
December 11-én 14.00 órától Léván, a Reviczky Házban szakmai konferenciát szervez a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság, m4elynek témája:
A közvélemény tájékoztatása a Baross Gábor Terv kidolgozásának elindításáról, az addig elkészült szakmai vélemények ismertetése. Vendégek: NGM, KRÜH, NAK, Mikó Imre Terv kidolgozói. Szlovákiai magyar intézmények, gazdasági élet szereplői, közéleti személyiségek.
2014. március végén – a Baross Gábor Terv ismertetése.

Az szakmai előkészítő bizottság legkevesebb öt szakmai találkozót tart, a KRÜH dunaszerdahelyi és kassai irodájában, szükség szerint más helyszínen.

Lejegyezte: Pogány Erzsébet

--

Vitaanyagok